flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                                                 Наказ голови

                                                                                                                                                                                                                 Новокаховського міського суду

                                                                                                                                                                                                                 Херсонської області

                                                                                                                                                                                                                 від « 26 » серпня 2020 року №153

 

 

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб до приміщення Новокаховського міського суду Херсонської області
та на його територію транспортних засобів

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила визначають порядок пропуску осіб до приміщення Новокаховського міського суду Херсонської області (далі – Суд) та на його територію транспортних засобів з метою забезпечення належних умов роботи суддів та працівників апарату суду, забезпечення їх особистої безпеки, підтримання громадського порядку в суді, забезпечення в суді безпеки учасників судового процесу.

1.2. Пропуск осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів (далі – пропускний режим) здійснюється співробітниками Служби судової охорони (далі – Служба).

1.3. Під час здійснення своїх повноважень щодо пропускного режиму в суді співробітники Служби керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цими Правилами.

1.4. Пропуск осіб до приміщення суду не може поєднуватися з діями, які завдають фізичних або моральних страждань особам унаслідок фізичного чи психологічного впливу або принижують їхню гідність.

            1.5. На вході до приміщення суду обладнується пункт пропуску з турнікетом (за наявності, з автоматичною системою контролю та управління доступом), стаціонарним металодетектором арочного типу та/або ручним металошукачем, призначеними для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей, засобами відеонагляду.1.6. Внесення матеріальних цінностей, обладнання, техніки до приміщення суду, а також винесення таких цінностей за його межі відповідно до порядку, встановленого головою суду.

1.7. Для речей, які заборонено проносити до приміщення суду, після пункту пропуску обладнується камера схову.

Контроль за використанням та збереженням у належному технічному стані камер схову покладається на співробітників Служби, що здійснюють пропускний режим.

1.8. Контроль за здійсненням пропускного режиму покладається на начальника територіального управління (командира підрозділу охорони) Служби, а також на голову суду, керівника апарату суду (осіб, які виконують їх обов’язки), які інформують начальника територіального управління (командира підрозділу охорони) Служби про порушення вимог цих Правил співробітниками Служби.

1.9. Примірник цих Правил розміщується у приміщенні суду на пункті пропуску, на видному та доступному для відвідувачів місці.

 

  1. Порядок пропуску осіб до приміщення суду

 

2.1. Пропускний режим здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду розпорядком роботи.

2.2. У неробочі дні та години пропуск осіб до приміщення суду забороняється, крім випадків, визначених цими Правилами.

2.3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина для виїзду за кордон, службового посвідчення, посвідчення адвоката України, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).

2.4. Безперешкодно, зокрема в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, до приміщення, в якому вони працюють, за пред'явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка пропускаються: голова суду, судді, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду.

2.5. Голови, заступники голів та судді інших судів, судді у відставці пропускаються до  приміщення суду в робочі дні та години за пред’явленням посвідчення голови суду, заступника голови суду, судді (судді у відставці).

2.6. Працівники апарату суду пропускаються до приміщення суду, в якому вони працюють, у робочі дні та години за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники суду пропускаються до приміщення згідно зі списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду за пред'явленням службового посвідчення.

2.7. До  приміщення суду із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю на безпеку пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, співробітники Служби, військовослужбовці Національної гвардії України під час виконання ними службових обов’язків – за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у розгляді кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ, – за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. Якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, співробітник Служби через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з’ясовує особу, що прибула, і надалі виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які тимчасово залучаються на період виконання робіт у приміщенні суду, (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні), – згідно зі списком, затвердженим головою суду чи керівником апарату суду (із зазначенням конкретного періоду часу виконання робіт), після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, – за пред’явленням документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули для участі в засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), – за списками, підписаними головою суду чи керівником апарату суду, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу, співробітник Служби інформує про це керівника або заступника керівника апарату суду, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

2.8. Пропуск народних депутатів України до приміщення суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщення суду здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

2.9. Адвокати пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу адвоката. Під час здійснення пропуску адвокатів забороняється проводити огляд документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності. У ході візуального огляду вмісту валіз, сумок, портфелів тощо в частині можливої наявності в них заборонених для пронесення предметів співробітник Служби може застосовувати освітлювальний ліхтарик, не допускаючи при цьому безпосереднього контакту з такими документами.

2.10. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень судів здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Державною судовою адміністрацією України, щодо прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Допуск у приміщення суду іноземців чи осіб без громадянства, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу голови суду або керівника апарату суду.

2.11. Журналісти, працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації. Застосування ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, встановленому відповідним процесуальним законодавством.

2.12. До  приміщення суду з вогнепальною, газовою зброєю, пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються співробітники Служби, працівники правоохоронних органів та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна й холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

2.13. Бригади швидкої медичної допомоги, працівники аварійної, рятувальної, інженерно-технічної служб тощо пропускаються до приміщення суду (зокрема в неробочий час, вихідні та святкові дні) за пред’явленням службових посвідчень або документів, що посвідчують особу, у супроводі працівників суду, а за їх відсутності – працівника Служби.

2.14. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій працівників відповідних ремонтних служб пропускають до суду у супроводі працівника апарату суду, який негайно повідомляє про це голову суду або керівника апарату суду.

2.15. Інформація щодо осіб, які пропускаються до приміщення суду та не є його працівниками, заноситься співробітниками Служби до Журналу відвідувачів (додаток № 1) (окрім випадків пожежі, вибуху та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу життю і здоров’ю осіб, які перебувають у приміщенні суду).

2.16. Порядок пропуску конвойних нарядів правоохоронних органів та осіб, які перебувають під їх охороною, а також осіб, щодо яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, визначається відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.17. У робочі дні, після закінчення робочого часу, у приміщенні суду можуть перебувати:

1) судді та працівники апарату суду;

2) працівники правоохоронних органів, які здійснюють спеціальні заходи забезпечення державної безпеки, у разі перебування в цьому приміщенні осіб, яких вони охороняють;

3) конвойні наряди правоохоронних органів та особи, які перебувають під їх охороною;

4) особи, що беруть участь у засіданнях та інших заходах (наради, переговори тощо), якщо такі заходи тривають;

5) особи, що беруть участь у судових засіданнях, які на час закінчення робочого дня не завершені;

6) медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної, аварійної, технічної, ремонтної служб тощо прибули за викликом.

2.18. У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні до приміщення суду, у разі проведення невідкладного відкритого судового засідання, право бути присутніми мають будь-які особи, а у разі закритого судового засідання, пропускаються лише учасники судового засідання, а також конвойні наряди та особи, які перебувають під їх охороною.

2.19. Вхід та вихід до приміщення суду особами, що не є їх працівниками, здійснюється лише через центральний вхід, обладнаний контрольно-пропускним пунктом (окрім працівників екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій).

У разі надзвичайної ситуації (блокування центрального входу, пожежі, вибуху, повені тощо) вихід (евакуація) здійснюється через службові, запасні, аварійні виходи (входи).

 

  1. Порядок пропуску транспортних засобів на територію суду

 

1) транспортні засоби конвойних нарядів правоохоронних органів, Національної гвардії України, якими доставляються обвинувачені (підсудні), засуджені;

2) транспортні засоби, за допомогою яких здійснюються спеціальні заходи забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

3) службовий транспортний засіб суду;

4) транспортні засоби інших судів, органів, установ підприємств, організацій за дозволом голови суду, керівника апарату суду;

5) транспортні засоби медичних, екстрених, аварійних, технічних та ремонтних служб, які прибули за викликом.

3.3. Вивезення сміття, будівельних відходів тощо з території суду здійснюються під наглядом працівника Служби.

3.4. Забороняється:

в’їзд (виїзд) транспортних засобів та вхід (вихід) осіб на територію (з території) суду під час висадки (посадки) зі спеціального (службового) автомобіля осіб, які доставлені під конвоєм правоохоронних органів чи Національної гвардії України.

 

  1. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщення суду

 

4.1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

4.2. Забороняється пропуск до  приміщення суду осіб:

1) з явними ознаками алкогольного, наркотичного сп’яніння або психічного розладу;

2) з боєприпасами, вогнепальною, газовою, пневматичною та холодною зброєю, пристроями для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, іншими спеціальними засобами активної оборони, крім осіб, визначених у пункті 2.12 розділу 2 цих Правил;

3) з кухонними, складними, сувенірними ножами, кортиками, шаблями тощо;

4) з виробами, пристроями імітаційного характеру, які за своїм зовнішнім виглядом ідентичні зброї та боєприпасам;

5) з наркотичними речовинами, легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами, піротехнічними засобами тощо;

6) з тваринами (крім осіб варт правоохоронних органів та Національної гвардії України зі службовими собаками);

7) з довгомірними та габаритними предметами, валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (понад 600х400х200 мм);

8) з гучномовцями, динаміками, іншими пристроями для гучного відтворення звукової інформації;

9) іншими засобами, предметами, виробами та пристроями, які можуть бути використанні для нападу і створюють загрозу життю чи здоров’ю суддів, працівників суду, учасників судового процесу, відвідувачів, працівників поліції.

4.3. Особи, які прибули до суду, на час відвідування речі та предмети, з якими заборонено пропуск до  приміщення суду, можуть залишити у спеціальній індивідуальній камері схову, обладнаній поряд із пунктом пропуску, окрім речей і предметів, визначених підпунктами 5-7 пункту 4.2 розділу 4 цих Правил.

4.4. На період запровадження Кабінетом Міністрів України карантину тимчасово забороняється пропуск до  приміщення суду осіб:

1) з ознаками респіраторних захворювань та підвищеною температурою;

2) без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски;

3) які не є учасниками судових засідань.

 

  1. Порядок охорони приміщень, обладнаних охоронною сигналізацією

 

5.1. Після виходу з приміщення Новокаховського міського суду Херсонської області по закінченні робочого часу працівників суду (суддів та працівників апарату), невідкладно здійснюється постановка будівлі суду під охорону сигналізації черговим працівником Служби або відповідальними працівниками апарату згідно списку, затвердженого наказом голови суду (особи, яка виконує його обов’язки).

5.2. Перебування сторонніх осіб у приміщенні суду на момент постановки будівлі суду під охорону забороняється.

5.3. Зняття приміщення суду з охорони сигналізації здійснюється черговим працівником Служби або відповідальними працівниками апарату згідно списку, затвердженого наказом голови суду (особи, яка виконує його обов’язки).

5.4. У разі спрацювання сигналізації працівником Служби здійснюється перевірка цілісності замків дверей, вікон, внутрішній огляд приміщення. Про спрацювання сигналізації повідомляється відповідальний працівник апарату суду.

5.5. У разі виявлення факту несанкціонованого проникнення до приміщення суду сторонніх осіб, співробітник Служби негайно повідомляє про подію голову суду, керівника апарату суду та вживає заходів щодо збереження слідів події та її наслідків.

5.6. У разі виникнення у приміщенні суду пожежі, аварії комунікацій, іншої надзвичайної ситуації у неробочий час співробітник Служби за погодженням з головою суду викликає пожежну або відповідну аварійну службу, а також працівника суду, відповідального за приміщення.

 

  1. Загальні умови охорони приміщення суду

 

6.1. У разі виявлення випадків порушення особами на території та в приміщенні суду громадського порядку або вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди об’єкту охорони, черговий співробітник Служби зобов’язаний негайно повідомити голову суду, керівника апарату суду, та викликати працівників поліції за телефоном 102, а також ужити заходів щодо припинення неправомірних дій з боку правопорушників до прибуття працівників правоохоронних органів.

6.2. Співробітники Служби періодично протягом доби здійснюють огляд приміщення суду та прилеглої території, у тому числі, із застосуванням засобів відеонагляду, з метою запобігання спробам незаконного проникнення до будівлі сторонніх осіб, попередження порушень пожежної безпеки, аварій комунікаційних мереж, інших надзвичайних подій.

У темну пору доби співробітники Служби здійснюють контроль за освітленням поверхів суду (черговим освітленням).

 

 

 

Керівник апарату

Новокаховського міського суду

Херсонської області                                                                                  Н. І. Котій

 

 

ПОГОДЖЕНО

Т.в.о. начальника

ТУ Служби судової охорони

у Херсонській області

полковник Служби судової охорони                                                     В. А. Матвєєв