flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок заповнення реквізитів при сплаті судового збору

31 травня 2017, 14:21

З 01 вересня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» №484-VIIIвід 22.05.2015 року, яким внесено зміни до Закону України «Про судовий збір» (далі – Закон).

Зазначеними змінами до Закону встановлений єдиний підхід до визначення ставок судового збору для судів загальної юрисдикції, зокрема, запроваджено диференціацію ставок судового збору за категоріями платників (фізичні особи, юридичні особи) з перенесенням більшого навантаження на юридичних осіб, зменшено кількість платників, що звільняються від сплати судового збору.

Важливо – виключено норму стосовно обов’язкової сплати судового збору через установи банків чи відділення зв’язку, що дозволяє платнику судового збору використовувати більш зручний для нього спосіб сплати судового збору, у тому числі, через онлайн-системи, банкомати для приймання платежів, Інтернет-банкінг тощо.

Згідно з частиною другою статті 9 Закону суд перед відкриттям (порушенням) провадження в справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) повинен перевіряти зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

З метою забезпечення виконання вимог Закону в цій частині, Державним підприємством «Інформаційні судові системи» було оновлено програмне забезпечення автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3».

Для коректної роботи функціоналу підтвердження сплати судового збору, з метою внесення повних, достовірних відомостей про платіж до автоматизованої системи документообігу суду, Державною судовою адміністрацією України наголошено на обов’язковості заповнення реквізитів при сплаті судового збору через онлайн-системи, банкомати для приймання платежів (термінали), Інтернет-банкінг, банківські установи тощо, про що на адресу судів для ознайомлення учасників судового процесу направлено повідомлення, яке публікується нижче.

 

Інформаційне повідомлення щодо заповнення форми розрахункових документів на переказ у разі сплати судового збору

Обов’язковими для заповнення платниками є такі реквізити:

- Дата документу;

- Отримувач коштів (Назва Управління ДКСУ);

- Код отримувача (код за ЄДРПОУ – Код Управління ДКСУ);

- Банк отримувача (Назва розрахункового підрозділу ДКСУ);

- Код банку отримувача (МФО);

- Рахунок отримувача (рахунок розпорядника коштів – банку);

- Назва платника (для юридичної особи), ПІБ та адреса (для фізичної особи);

- Призначення платежу.

 

При сплаті судового збору поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

- службовий код (знак): "*" (зірочка);

- розділовий знак: ";" (крапка з комою);

- код ознаки судового збору: "101";

- розділовий знак: ";" (крапка з комою);

- код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр), або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті;

- розділовий знак: ";" (крапка з комою);

- роз’яснювальна інформація про призначення платежу у формі:

"Судовий збір, за позовом ____________(ПІБ чи назва установи, організації позивача), ______________ (назва суду, де розглядається справа)". Використання символу ";" не допускається.

 

Приклад заповнення:

*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петренко П. П., Новокаховський міський суд Херсонської області