flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Новий порядок повернення помилково сплаченого судового збору

31 травня 2017, 14:22

   08 листопада 2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.09.2016 №827 «Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів».

Наказом затверджено форму Подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету, яке надається платнику органом, що контролює справляння надходжень бюджету (крім органів Державної фіскальної служби України).

Відповідно до наданих територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Херсонській області роз’яснень, подання на повернення коштів помилково зарахованого судового збору до органів Державної казначейської служби України повинно здійснюватись судами, оскільки постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету», органом, що контролює справляння надходжень бюджету за кодом бюджетної класифікації 22030000 «Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави» визначено суди загальної юрисдикції.

В зв’язку з цим повідомляємо, що у випадку помилкової сплати судового збору, тобто, якщо такий був сплачений громадянином без подальшого звернення до суду, заявнику слід вчинити наступні дії:

  1. Необхідно звернутися із заявою до суду, на прибутковий рахунок якого були помилково сплачені кошти, та надати оригінал платіжного документа, що підтверджує їх сплату.
  2. Суд перевіряє факт зарахування коштів на відповідний рахунок, готує подання про повернення коштів, яке надсилає або видає нарочно заявнику.
  3. Після отримання подання заявнику необхідно подати до органу казначейського обслуговування, де відкрито рахунок, на який помилково зараховані кошти заявника, подання суду, платіжний документ та заяву про повернення коштів з бюджету, в якому вказати спосіб повернення.

Подання подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

 Зразок заяви про повернення помилково сплаченого судового збору

                                                                                                                                                                                                      Голові 

                                                                                                                                                                                                      Новокаховського міського суду 

                                                                                                                                                                                                      Херсонської області 

                                                                                                                                                                                                      Пилипенко С. В. 

                                                                                                                                                                                                      ПІБ заявника 

                                                                                                                                                                                                      № телефону, адреса (у разі бажання

                                                                                                                                                                                                      отримати  подання засобами

                                                                                                                                                                                                       поштового зв’язку)  

 

 Заява 

 

Мною «___»___________201___ року було помилково сплачено судовий збір в розмірі _____грн.____ коп. на рахунок Новокаховського міського суду Херсонської області, проте з позовною заявою (заявою) до суду я не звертався (-лась). 

В зв’язку із помилковим зарахуванням грошових коштів на рахунок Новокаховського міського суду Херсонської області №_______ згідно (квитанції, платіжного доручення) №________ від «___»___________201___ р. на суму ____ грн. ____коп. (зазначити суму прописом) прошу підготувати подання про повернення помилково сплаченого судового збору.

 

Додаток: 

  1. Копія квитанції (платіжного доручення) про сплату судового збору.

 

 

 Дата                                                                                         підпис