flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Щодо процедури отримання свідоцтва про смерть, коли особа померла на тимчасово окупованій території України

15 березня 2016, 14:50

 Пам’ятка 
щодо процедури отримання свідоцтва про смерть,
коли особа померла на тимчасово окупованій території України[1]

 

 Для отримання свідоцтва про смерть особи, яка померла на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України (АР Крим, м. Севастополь та окремі райони Луганської та Донецької областей), необхідно:

       Звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах території, підконтрольній легітимній владі України, та отримати письмову відмову, яка  має бути використана при підготовці заяви до суду.

       Подати до будь-якого суду (за межами такої території незалежно від місця проживання заявника) заяву про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, а разом з нею - належні докази та квитанцію про сплату судового збору (З 01.01.2018 року це 352 грн. 40 коп. (0, 2 від 1762 грн.).

Заява подається родичами померлого або їх представниками і в ній повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини (доказами у справі можуть бути пояснення заявників, свідків, письмові докази, речові докази, зокрема звуко- і відеозаписи, висновки експертів) і довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

       Така справа розглядається судом невідкладно з моменту надходження відповідної заяви.

       За результатами розгляду заяви суд постановляє рішення про встановлення факту смерті особи або (у разі неналежної форми заяви або відсутності вказаних у заяві документів) про повернення заяви, або (у разі недостатніх доказів) про відмову. Суд має роз’яснити порядок оскарження рішення та невідкладно видати копію рішення заявнику (у разі відсутності заявника під час проголошення рішення копію рішення про встановлення факту смерті суд надсилає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації смерті).

       Для отримання свідоцтва про смерть особа подає до найближчого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт громадянина України.

 Важливо!

      У разі посилання на свідчення  свідків заявник повинен переконатись, що вони зможуть з’явитися до суду у день подання заяви про встановлення факту.

До Заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про неможливість одержання документів та квитанція про сплату судового збору за ставкою 0,2 розміру мінімальної заробітної плати.

      Судовий збір не справляється за подання Заяви щодо особи, яка загинула або пропала безвісті в районах проведення воєнних дій або антитеррористичних операцій.

 


[1] Тимчасово окуповані території України визначено Законом України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Постановою Верховної Ради України від 17.03.2015 № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями»

ЗРАЗОК

 

 

До ________________________

          (найменування місцевого суду)

Заявник: __________________,
що проживає за адресою:
__________________________.

Заінтересовані особи:

__________________________,
що проживає за адресою,

(місцезнаходження):
__________________________,

 

ЗАЯВА
про встановлення факту смерті

в порядку статті 317 ЦПК України

Я, ___________________________________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) є _________________________________________________________________________________________________

(родич, їх представник)

___________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) помер (ла) загинув (ла) "___" _______________ ____ р. в _________________________________________________
                                                                                                                                                                                                      (місце смерті)

за таких обставин: ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.

(вказати обставини нещасного випадку або інші причини, що потягли за собою смерть особи, стосовно якої встановлюється факт смерті)

Отримати свідоцтво про смерть у відділі державної реєстрації актів цивільного стану неможливо, оскільки факт смерті відбувся на тимчасово окупованій території України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану для здійснення реєстрації смерті відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стан».

Зазначене місце смерті є тимчасово окупованою територією України, визначеною Верховною Радою України ____________________________________

                                                                         (назва, дата, номер акта*)

____________________________________________________________________________________________________

(вказати, чи зверталися до органів реєстрації та чи отримували відповідь)

Встановлення факту смерті необхідно мені ________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                      (вказати мету)

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 293, 317, 318 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1.      Встановити факт смерті _____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові )

місце смерті _______________________, яка настала "___" _____________ ____ р.

2.      Допустити негайне виконання рішення у справі.

3.      Звернути судове рішення до виконання.

Додатки:

1)             перелік доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини;

2)             клопотання про виклик свідків; вказати їх П.І.Б, адресу та засоби зв’язку;

3)             копія(ї) заяви;

4)             квитанція про сплату судового збору

 

Дата                                                                                                   Підпис

 

 

*Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»; постанова ВР України від 17.03.2015 №254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями».